Bij onenigheid of ruzie met de buren wilt u misschien eerst zelf naar de buren stappen. Dat is de beste oplossing.

Enkele tips:

  • Ga niet naar de buren op het moment dat u boos bent. Wacht tot u rustig bent geworden. Dat helpt bij een goed verloop van het gesprek.
  • Soms weten buren niet dat u last van ze hebt. Leg het rustig uit.
  • Vertel waar u precies last van hebt. Vertel van wie u last hebt, wat er dan precies gebeurt en op welke momenten.
  • Luister ook naar de argumenten van uw buren en probeer u in te leven in hun standpunt.
  • Maak zonodig afspraken om te voorkomen dat het weer fout gaat.

Als u er niet met de buren uitkomt, neem dan contact op met Buurtbemiddeling.